https://eatonparkgamudaland.net/ là một trang web cung cấp thông tin về dự án Eaton Park của Chủ đầu tư Gamuda Land tại TP Thủ Đức. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và đảm bảo rằng mọi thông tin được thu thập và sử dụng đều tuân thủ các quy định về bảo mật và riêng tư.

Chính sách bảo mật thông tin

1. Thu thập thông tin cá nhân:

Khi khách hàng truy cập vào trang web https://eatonparkgamudaland.net/, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin đăng ký dự án. Những thông tin này được thu thập với mục đích phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.

2. Sử dụng thông tin cá nhân:

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để liên hệ, cung cấp thông tin về dự án Eaton Park, giải đáp các câu hỏi và phản hồi về quá trình giao dịch và dịch vụ. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để tạo ra các bài viết và bài đánh giá khách hàng không đề nghị.

3. Bảo mật thông tin cá nhân:

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách áp dụng các biện pháp an ninh vật lý và kỹ thuật tiên tiến. Thông tin cá nhân chỉ được truy cập và sử dụng bởi nhân viên có quyền truy cập hợp lệ và được hướng dẫn về việc bảo mật thông tin.

4. Tiết lộ thông tin cá nhân:

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của khách hàng trừ khi cần thiết theo yêu cầu của pháp luật hoặc trong trường hợp rõ ràng cần thiết để bảo vệ quyền lợi và an toàn của khách hàng.

5. Sử dụng cookie:

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để theo dõi thông tin của khách hàng và tùy chỉnh trang web cho mỗi khách hàng. Các cookie chỉ được sử dụng để cải thiện trải nghiệm của khách hàng và không gây ảnh hưởng đến quyền riêng tư của khách hàng.

6. Thay đổi chính sách bảo mật:

Chính sách bảo mật thông tin có thể được cập nhật và thay đổi theo thời gian. Chúng tôi khuyến nghị khách hàng xem xét thường xuyên chính sách này để được cập nhật với các thay đổi mới nhất.

Kết luận:

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của website https://eatonparkgamudaland.net/đặt mục tiêu bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và đảm bảo rằng mọi hoạt động thu thập và sử dụng thông tin đều tuân thủ các quy định về bảo mật và riêng tư. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin và sử dụng chúng chỉ với mục đích cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.